BTS 80 Dorma

Là một lò xo sàn phổ thông, BTS 80 Dorma đã được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của các loại cửa. Với nhiều tính năng bổ sung riêng biệt, nó có thể đáp ứng hầu hết mọi yêu cầu ứng dụng. Sau khi cài đặt dưới mức sàn, cơ chế gần như hoàn toàn bị che khuất khỏi tầm nhìn. Có thể lắp cho cửa có tải trọng lên đến 300kg.

Hệ thống BTS 80 với năm biến thể mô hình bao gồm:

  • BTS 80 (cho các ứng dụng tiêu chuẩn).
  • BTS 80 F (cho cửa kiểm tra lửa và khói).
  • BTS 80 EMB (với chế độ giữ điện thủy lực)
  • BTS 80 FLB (với swing tự do chức năng)
  • BTS 80 BSR.

Cộng với một loạt các phụ kiện có sẵn, cung cấp khả năng thích ứng hiệu quả cho các thiết kế và chức năng cửa khác nhau.

BTS 80 Dorma
Chuyển lên trên